İnsan Kaynakları

renova_insan_kaynakları_gebze

En kıymetli yaratılan insan en hakiki değerimiz. Kuruluşundan günümüze birlik, mükemmellik, entegre oluş, yaratıcılık gibi unsurlar Bergibo® İnsan Kaynakları’nın temel aldığı değerler arasındadır. Personellerimiz ve hizmet alıp-verdiğimiz tüm paydaşlarımız var oluşumuzun nedenidir.