Yasal Sorumluluk – Açık Rıza Metni

AÇIK RIZA METNİ

Türkiye’de kurulu Bergibo İnsan Kaynakları ve İhracat (“BERGİBO”) olarak; veri sorumlusu sıfatıyla,

Duruma göre aşağıda belirtilen şekillerde elde ettiğimiz kişisel verilerinizin,

Hukuki ilişkilerimiz kapsamında,

İşlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde ve bu amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde,

Tarafımıza bildirdiğiniz veya bildirildiği şekliyle kişisel verilerin doğruluğunu ve en güncel halini koruyarak,

Kaydedileceğini, depolanacağını, muhafaza edileceğini, yeniden düzenleneceğini, kanunen bu kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kurumlar ile paylaşılacağını ve KVKK’nın öngördüğü şartlarda, yurtiçinde üçüncü kişilere aktarılacağını, devredileceğini, sınıflandırılabileceğini ve KVKK’da sayılan sair şekillerde işlenebileceğini bildiririz.

İletişim Bilgileri

BERGİBO İNSAN KAYNAKLARI ve İHRACAT

  • Adres: Bayramoğlu mh. İlbeyi sk.  No:14/4 Darıca, Kocaeli, Türkiye
  • Tel: 0262 653 15 06
  • Mersis No: 3080822517600001
  • KEP Adresi: samet.sahin.1@hs01.kep.tr
  • E-mail: info@bergibo.com
  • İletişim Linki: https://www.bergibo.com/iletisim/

Açık Rıza Beyanı

BERGİBO’ya Açık Rıza metnine verdiğim onay ve www.bergibo.com adresimizdeki kullanıcı sözleşmesini kabul ederek doldurmak suretiyle verdiğim kişisel verilerin BERGİBO tarafından şirket olarak hukuki yükümlülüklerini yerine getirmek ve aradaki hizmet sözleşmesinin ifası için kurulacak, sigortacılık hizmet ilişkisini yürütebilmek, verilen hizmeti daha iyi yerine getirebilmek amacıyla kullanılmak üzere toplanması, depolanması, değiştirilmesi, BERGİBO ve/veya işin yerine getirilmesi için paylaşılması gereken yurt içindeki üçüncü kişi iş ortaklarıyla paylaşılması açık rızam doğrultusunda saklanması, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, sınıflandırılması gibi aydınlatma metninde açıkça belirtilen yöntemlerle kişisel verilerimin Anayasal güvenceler ve 6698 saylı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve bağlı mevzuatlar kapsamında belirlenen ilke ve güvenceler çerçevesinde işlenmesine ve aktarılmasına açık olarak onay veriyorum.