Yasal Sorumluluk – Kullanım Koşulları

Bu web sitesi, Mali Yürütme Makamı tarafından yetkilendirilmiş olan ve denetime tabi tutulan BERGİBO İNSAN KAYNAKLARI ve İHRACAT (“BERGİBO İNSAN KAYNAKLARI ve İHRACAT”) tarafından işletilmektedir. Bu koşulları (“Koşullar“) dikkatlice okuyunuz. Bu web sitesine girmekle BERGİBO İNSAN KAYNAKLARI ve İHRACAT Gizlilik Politikasını da dâhil olmak üzere bu şartları kabul etmiş olursunuz. Bu şartları kabul etmemeniz durumunda, bu web sitesine girmemelisiniz veya görüntülememelisiniz.

BU WEB SİTESİNİ KULLANMADAN ÖNCE BU KOŞULLARI OKUYUNUZ:

BERGİBO İNSAN KAYNAKLARI ve İHRACAT, bu web sitesinde yer alan bilgilerin doğru olmasını sağlamak için makul çabalar göstermiş olmasına karşın söz konusu bilgilerin eksik, yanlış veya güncelliğini yitirmiş olması durumunda BERGİBO İNSAN KAYNAKLARI ve İHRACAT’ın hiç bir sorumluluk kabul etmediğini not ediniz.
Bu web sitesinde açıkça belirtilmediği takdirde, BERGİBO İNSAN KAYNAKLARI ve İHRACAT, web sayfalarının veya gönderdiğiniz veya aldığınız mesajların içeriğinden veya kullanım şeklinden sorumlu değildir.
Bu web sitesi ile ilgili mevcut ve müstakbel bütün telif hakları, ticari markalar ve diğer fikri mülkiyet hakları BERGİBO İNSAN KAYNAKLARI ve İHRACAT’a aittir. Bu koşullara istinaden web sitesini kullanmak açısından verilen sınırlı hak dışında bu web sitesi üzerinde hiç hak elde etmemektesiniz. BERGİBO İNSAN KAYNAKLARI ve İHRACAT’ın mülkiyet haklarını korumayı kabul etmektesiniz ve herhangi bir mülkiyet hakkını ihlal edecek şekilde web sitesine yönelik yetkisiz girişleri veya kullanımları öğrenir öğrenmez BERGİBO İNSAN KAYNAKLARI ve İHRACAT’a yazılı olarak bildirmeyi kabul etmektesiniz (iletişim bilgileri aşağıda sunulmaktadır).
Bu web sitesindeki bilgi ve içerikleri yalnızca ticari olmayan kendi kişisel kullanımlarınız için veya kendi kuruluşunuzun ticari olmayan kullanımları için yazdırabilir veya indirebilirsiniz. Bu web sitesinin veya içeriklerinin hiç bir kısmını herhangi bir ortamda satışa sunamazsınız veya satamazsınız veya dağıtamazsınız. BERGİBO İNSAN KAYNAKLARI ve İHRACAT tarafından bunun için yazılı olarak yetkilendirilmediği sürece, internet üzerinden hiperlink yoluyla veya başka şekillerde olmak üzere web sitesinin herhangi bir kısmını başka bir web sitesinde kullanamazsınız. Yetki başvurusunda bulunmak için aşağıdaki bilgileri içeren bir e-postayı BERGİBO İNSAN KAYNAKLARI ve İHRACAT’ya göndermeniz gerekmektedir (iletişim bilgileri aşağıda sunulmaktadır): (1.) Adınız veya linklerden sorumlu teknik irtibat kişisinin adı; (2.) şirketinizin adı; (3.) sizin veya linklerden sorumlu teknik irtibat kişisinin e-posta adresi ve telefon numarası ve (4.) Ana Sayfa linklerinin görüntüleneceği web sitesi adresleri. BERGİBO İNSAN KAYNAKLARI ve İHRACAT’ın adını kullanamazsınız veya BERGİBO İNSAN KAYNAKLARI ve İHRACAT markasını herhangi bir şekilde suiistimal edemezsiniz ve bu kullanım veya suiistimaller yalnızca BERGİBO İNSAN KAYNAKLARI ve İHRACAT’ın münhasır takdirine istinaden belirlenecektir.
Bu web sitesini yasadışı amaçlar için kullanmamayı ve özellikle hakaret veya müstehcenlik içeren veya rahatsız edici, ahlaksız veya gizliliğini ihlal edici nitelikteki bildirimleri göndermemeyi, kullanmamayı, kopyalamamayı, yayımlamamayı veya izin vermemeyi kabul etmektesiniz. Bu web sitesinin işleyişine veya bu web sitesinin diğer ziyaretçiler tarafından kullanılmasına müdahale edebilecek olan talep edilmemiş promosyon veya reklam materyallerini, spam veya benzeri materyalleri veya hacimli mesajlar göndermemeyi kabul etmektesiniz.
BERGİBO İNSAN KAYNAKLARI ve İHRACAT herhangi bir zamanda önceden bildirimde bulunmaksızın, bu web sitesinin tamamını veya bir bölümünü geliştirme, değiştirme, askıya alma veya kalıcı olarak sona erdirme ve erişimi kısıtlama veya yasaklama hakkını saklı tutar.

Edinmiş olduğumuz bilgiler gizli olarak değerlendirilecek ve Gizlilik Politikamıza veya talimatlarınıza uygun olarak yapılanlar dışında ifşa edilmeyecektir.

Müşterilerimiz için hizmet verilmesini içeren olağan iş gidişatı içinde BERGİBO İNSAN KAYNAKLARI ve İHRACAT bünyesinde bilgiler paylaşılabilir ve hem araştırma maksatları ve istatistiksel maksatlar hem de suç önleme maksatları için kullanılabilir.

Müşterilerimiz bize kişisel veriler (isimler, adresler veya yaşayan kişilere ilişkin diğer bilgiler) içeren bilgiler sunduğunda, söz konusu Kişisel Bilgilerin ilgili olduğu kişilerin, bu Gizli Bilgilerin edinilme gerekçeleri, bu Gizli Bilgilerin üçüncü tarafalara ifşa edilebileceği hususu hakkında bilgilendirilmiş oldukları anlayışına bağlı olarak genel sigorta hizmetlerini ve diğer hizmetleri müşterilere sunmak için bu Kişisel Bilgileri tutacağız ve kullanacağız.

Bu web sitesini suiistimal etmeniz veya bu şartları ihlal etmeniz neticesinde BERGİBO İNSAN KAYNAKLARI ve İHRACAT tarafından tahakkuk ettirilen veya BERGİBO İNSAN KAYNAKLARI ve İHRACAT aleyhinde hükmedilen maliyetler, hasar talepleri, kayıplar ve zararlar (yasal ücretler dahil) için BERGİBO İNSAN KAYNAKLARI ve İHRACAT’yı tazmin etmeyi kabul edersiniz.

Bu web sitesinde diğer web sitelerine yönelik linkler bulunabilecek olmasına karşın BERGİBO İNSAN KAYNAKLARI ve İHRACAT söz konusu web siteleri üzerinde kontrole sahip değildir. BERGİBO İNSAN KAYNAKLARI ve İHRACAT, söz konusu web sitelerinde yer alan içeriklerin doğruluğuna veya gerçekleştirilen aktivitelerin güvenliğine ilişkin hiç bir sorumluluk kabul etmemektedir. Bu web sitelerini kullanmanız sadece sizin sorumluluğunuzdadır.

Bu koşulları ihlal etmeniz durumunda, BERGİBO İNSAN KAYNAKLARI ve İHRACAT, kendi takdirine istinaden, bu web sitesine yaptığınız erişimleri askıya alabilir ve bundan sonra yapacağınız erişimleri engelleyebilir.

Bu web sitesi, aksi özellikle belirtilmedikçe, hiç bir garanti veya güvence olmaksızın ücretsiz olarak size sunulmaktadır ve BERGİBO İNSAN KAYNAKLARI ve İHRACAT, bu web sitesinin kullanımı ile ilgili olarak akde veya haksız fiile istinaden (ihmal dahil) veya diğer şekillerde size karşı hiç bir mali yükümlülük kabul etmemektedir (dolandırıcılık veya ihmale bağlı kişisel yaralanma veya ölüm vakaları hariç). Sahip olduğunuz yegâne çözüm yolu, bu web sitesini kullanmayı bırakmak olacaktır.

Bu koşullar ve bu web sitesinin içeriği, İstanbul Merkez Mahkemeleri yetkisine ve Türkiye’nin yürürlükteki yasalarına tabi olacaktır.

Bu web sitesi veya BERGİBO İNSAN KAYNAKLARI ve İHRACAT ile ilgili sorularınız veya bilgi istemlerinizi Bize Ulaşın formunu kullanarak bize gönderebilirsiniz veya aşağıdaki adrese yazabilirsiniz:

BERGİBO İNSAN KAYNAKLARI ve İHRACAT

Bayramoğlu mh. Darıca, Kocaeli / 0262 653 15 06 / info@bergibo.com