Yasal Sorumluluk – KVKK Metni

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU (“KVKK”)

USUL VE ESASLARI UYARINCA KİŞİSEL VERİLERİNİZİN KORUNMASI HAKKINDA

BERGİBO İNSAN KAYNAKLARI ve İHRACAT Özelindeki Potansiyel Müşteriler/Müşterilere, Ziyaretçilere, İş Verenlere, İş Arayanlara İlişkin Aydınlatma Metnidir.

Veri Sorumlusu:

BERGİBO İNSAN KAYNAKLARI ve İHRACAT SAMET ŞAHİN

Bayramoğlu mh. İlbeyi sk. No:14/4 41700 Darıca, Kocaeli, Türkiye

Giriş

Bergibo İnsan Kaynakları ve İhracat (“BERGİBO”) olarak; kişisel verilerinizi 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ilgili mevzuat doğrultusunda, BERGİBO çatısı altında bulunan www.bergibo.com adresli web sitesinde (“Site”) sunulan hizmetleri kapsamında işlemekteyiz.

 

Hangi Kişisel Verileriniz İşlenmektedir ve Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları Nelerdir?

Kimlik Bilgileri İçin İşlenen Kişisel Veriler

 • İsim-Soy isim
 • TC Kimlik Numarası-Vergi Kimlik Numarası
 • Doğum Tarihi
 • Doğum Yeri
 • Medenei Durumu
 • Cinsiyet
 • Milliyeti

Kimlik Bilgileri İçin Kişisel Veri İşleme Amaçları

 • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
 • Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi
 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi/Denetimi
 • İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Mal/Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi
 • Ticari İleti İzni Bulunanların Reklam /Kampanya/Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Ürün/Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini
 • Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

 

İletişim Bilgileri İçin İşlenen Kişisel Veriler

 • Elektronik Posta Adresi
 • İletişim Adresi
 • Cep Telefonu Numarası
 • İl/İlçe
 • İletişim Bilgileri İçin Kişisel Veri İşleme Amaçları
 • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
 • Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi
 • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi/Denetimi
 • İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Mal/Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi
 • Ticari İleti İzni Bulunanların Reklam/Kampanya/Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Talep/Şikayetlerin Takibi
 • Ürün/Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini
 • Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

 

Müşteri İşlem Bilgileri İçin İşlenen Kişisel Veriler

 • Sözleşmeler
 • Teklifler
 • Faturalar
 • Ses Kayıtları (Çağrı Merkezi)
 • Teklif Numarası

Müşteri İşlem Bilgileri İçin Kişisel Veri İşleme Amaçları

 • Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi/Denetimi
 • İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması ve Değerlendirilmesi
 • İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Mal/Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesl
 • Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi
 • Ticari İleti İzni Bulunanların Reklam/Kampanya/Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Talep/Şikayetlerin Takibi
 • Ürün/Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini
 • Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

 

Finans Bilgileri İçin İşlenen Kişisel Veriler

 • Kredi Kartı Numarası
 • Kredi Kartı Tipi
 • Kredi Kartı Son Kullanım Tarihi
 • Kredi Kartı Güvenlik Numarası
 • Banka Hesap Bilgileri

Finans Bilgileri İçin Kişisel Veri İşleme Amaçları

 • Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
 • Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi
 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi/Denetimi
 • İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Mal/Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Mal/Hizmet Üretim ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini
 • Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

 

Özel Nitelikli Kişisel Veri

 • Din ile Kan Grubu
 • Sağlık Geçmişi
 • Sağlık Beyanı
 • Kronik Hastalığı
 • Hamilelik Durumu
 • Doğum Raporu
 • Epikriz Raporu
 • Doktor Muayene Formu
 • Her Türlü Tetkik, Testler ve Sonuçlar
 • Engelli Olup Olmadığı Bilgisi
 • Adli Sicil Kayıt Bilgileri

İlgili kategori altında yer alan bilgiler, işçi – işveren bağlantısı ile ilgili olarak kişilerden toplanmaktadır.

 

Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemleri Nelerdir?

Yukarıda kategoriler halinde belirtilen kişisel verileriniz; bu aydınlatma metni ekinde yer alan ve açık rızanız ile dolduracağınız formlar (sözleşmeler, iş başvuru formları ve iletişim formları), web sitemiz, çağrı merkezi hizmetleri ve iletişim formları kapsamında tarafınızca beyan edilen diğer belgeler vasıtasıyla toplanmaktadır. . Bunun yanı sıra başka yöntemlerle BERGİBO ile iletişime geçerek açıkladığınız durumlarda da kişisel verileriniz toplanmaktadır.

 

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları Nelerdir?

Şirket tarafından kişisel verileriniz aşağıda belirtilen amaç ve hukuki sebepler gibi ancak bunlarla sınırlı olmayan amaç ve sebeplerle işlenebilir.

Sizinle kuracağımız iş / ticari ilişkisini yürütebilmek için, özellikle;

 • Nihai tüketicilerin ürün alma eğilimlerinin hesaplanması
 • Hizmetlerimizden memnun olup olmadığınızın takibinin yapılması
 • Rızanız olması halinde başka ürünlerimizin tarafınıza tanıtılması amacıyla toplu e-posta, push notification ve SMS hizmetlerinin verilmesi
 • Sizlerin faydalanabileceği kampanyaların organize edilmesi

Şirket’in idaresi, işin yürütülmesi, Şirket politikalarının uygulanması amacıyla, özellikle;

 • Şirket içerisinde kalite kontrol yapılması
 • Üretilen poliçelerin arşivlenmesi ve kullanılan programlara girişlerinin yapılması
 • Resepsiyon ve danışma işlerinin yürütülmesi
 • Sizlere özel günlerde hediye gönderimi
 • Müşterilere sunulacak hizmet kalitesini artırmak amaçlı ses kayıtlarının incelenmesi
 • Sizlere en uygun fiyatı sağlayabilmek için piyasa araştırması yapılması
 • Savunma hakkımızı kullanabilmek veya tarafımızdan usulüne uygun bir hukuki süreç kapsamında talep edildiği takdirde hukuki yükümlülüğümüzü yerine getirmek adına işlenebilir.

Kişisel verileriniz, ilgili mevzuatta belirtilen veya işlendikleri amaç için gerekli olan azami süre ve herhalde kanuni zamanaşımı süreleri kadar muhafaza edilecektir.

 

Kişisel Verilerinizin Toplanmasının Hukuki Sebepleri Nelerdir?

Kişisel verileriniz, BERGİBO adına veri işleyen gerçek ya da tüzel kişiler tarafından; yukarıda açıklanan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, başta KVKK’nın 5. maddesinde belirtilen;

 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, ve
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanılarak toplanmaktadır.

 

Kişisel Verileriniz Yurt İçinde Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarılabilecektir?

Kişisel verileriniz,

Yasal düzenlemenin öngördüğü kapsamda faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amaçlarıyla Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları’na aktarılabilecektir.

 

Kişisel Verileriniz Yurt Dışında Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarılabilecektir?

Kişisel verilerinizi bazı durumlarda yurt dışındaki aşağıda belirtilen alıcı gruplarına belirlenen amaçlarla aktarabilmekteyiz.

 • Sizi gelişmelerden, promosyonlardan ve yeniliklerden haberdar etmek amacıyla toplu e-posta göndermek için yurt dışında bulunan üçüncü kişi bir firmayla çalışıyor olabiliriz. Yalnız bu amaç için gerekli kişisel verilerinizi bu firmalarla paylaşabilmekteyiz.
 • Sizin hizmetlerimizden memnun kalıp kalmadığınızı tespit etmek, sizi ve diğer müşterilerimizi nasıl daha memnun edeceğimizi keşfedebilmek amacıyla müşteri memnuniyeti analizi yapan firmaların yurt dışında bulunan sunucularına gerekli kişisel verilerinizi aktarabilmekteyiz.
 • Faaliyetlerimiz çerçevesinde ürettiğimiz, elde ettiğimiz ve edindiğimiz bilgi, belge, dosya vb. kayıtların muhafazası hizmetini sağlayan uygulamaların ve veri tabanlarının yurt dışında bulunan sunucularına aktarabilmekteyiz.

 

İlgili Kişi Olarak Haklarınız Nelerdir?

Veri sahibi olarak BERGİBO’ya KVKK ve ilgili mevzuat kapsamında kişisel verilerinize ilişkin başvurarak;

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizi aktardığımız üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kanunu’ un 7. maddesinde yer alan şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini ya da yok edilmesini isteme, yapılan düzeltme, silme ya da yok etme işlemlerinin kişisel verilerin paylaşıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini talep etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Yukarıda sayılan haklarınıza ilişkin taleplerinizi Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de öngörülen başvuru usullerine uygun olarak BERGİBO’ya iletmeniz durumunda BERGİBO talebinizi niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, BERGİBO Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücreti talep edebilecektir.

KVK Kanunu’nun 13’üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca; veri sorumlusu olan Şirketimize bu haklara ilişkin olarak yapılacak başvuruların yazılı olarak veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu (“Kurul”) tarafından belirlenen diğer yöntemlerle tarafımıza iletilmesi gerekmektedir.

Bu çerçevede yazılı olarak Şirketimize yapılacak başvurular, formun çıktısı alınarak;

 • Başvuru Sahibi’ nin şahsen başvurusu ile,
 • Noter vasıtasıyla ya da
 • Başvuru Sahibi’nce 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu’nda tanımlı olan güvenli elektronik imza ile imzalanarak Şirket kayıtlı samet.sahin.1@hs01.kep.tr elektronik posta adresine gönderilmek suretiyle,
 • Başvuru Sahibi’nin Şirketimize daha önce bildirdiği ve Şirketimiz sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinden göndereceği e-mail ile tarafımıza iletilebilecektir.

 

Başvuru Yöntemi Başvurunun Yapılacağı Adres Başvuru Gönderiminde Belirtilecek Bilgi

Noter vasıtasıyla

tebligat Bayramoğlu mh. İlbeyi sk. No:14/4 Darıca, Kocaeli Tebligat zarfına “Kişisel Verilerin

Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.

“Güvenli elektronik imza” ile imzalanarak Kayıtlı Elektronik Posta

(KEP) Yoluyla

samet.sahin.1@hs01.kep.tr

E-posta’nın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılacaktır

Şirketimiz’e daha önce bildirdiği ve Şirketimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinden göndereceği e-mail ile

info@bergibo.com

E-posta’nın konu kısmına “Kişisel

Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılacaktır.

Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili hususlarda başvurunuzu Şirketin internet adresinde bulunan başvuru formunu doldurarak, yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da bize daha önce bildirdiğiniz ve kayıtlarımızda yer alan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle Şirketimize teslim etmeniz gerekmektedir. Şirket tarafından talebinizin mahiyetine ve başvuru yönteminize göre Şirket tarafından başvurunun size ait olup olmadığının belirlenmesi ve böylece haklarınızı koruyabilmek amacıyla ek doğrulamalar (kayıtlı telefonunuza mesaj gönderilmesi, aranmanız gibi) istenebilir. Örneğin Şirkette kayıtlı olan e-posta adresiniz aracılığıyla başvuru yapmanız halinde Şirkette kayıtlı başka bir iletişim yöntemini kullanarak size ulaşabilir ve başvurunun size ait olup olmadığının teyidini isteyebiliriz.

 

İYS (İleti Yönetim Sistemi)

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlemesi Hakkında kanun kapsamında onay vermek isteyenler için, periyodik olarak yasal sorumlulukları bulunduran bir internet sitesi linki sms ile gönderilmektedir. Gönderilen bu linkten isterlerse onaylarını reddetme hakkına sahiptirler. Aksi takdirde onay vermiş sayılacaklar ve ileti gönderilmeye devam edilecektir. Verilen açık rıza ve onaylar reddetme hakkı kullanılarak geri alınıncaya kadar geçerli olacaktır.

İletişim Bilgileri

BERGİBO İNSAN KAYNAKLARI ve İHRACAT

 • Adres: Bayramoğlu mh. Darıca, Kocaeli, Türkiye
 • Tel: 0262 653 15 06
 • Mersis No: 3080822517600001
 • KEP Adresi: samet.sahin.1@hs01.kep.tr
 • E-mail: info@bergibo.com
 • İletişim Linki: https://www.bergibo.com/iletisim/

Detaylı bilgi için “https://www.bergibo.com/iletisim/” adresinde bulunan Yasal Sorumluluk kısmını inceleyerek öğrenebilirsiniz.

BERGİBO tarafından kişisel verilerimin işlenmesi ve aktarılması süreçlerine ilişkin yöntem, amaç ve hukuki sebepler ile sahip olduğum haklar konusunda bilgilendirildim.